Tiết kiệm năng lượng cho máy nén

Cung cấp và thực thi giải pháp tiết kiệm năng lượng cho máy nén lạnh trong ngành thủy sản:

- Đo đạt và thu thập dữ liệu

- Phân tích và đánh giá tiềm năng tiết kiệm

- Thi công lắp đặt hệ thống

- Đo đạt và kiểm chứng sau khi lắp đặt

Cung cấp và lắp đặt biến tần tiết kiệm điện chon máy nén trong ngành bia, nước giải khác, thực phẩm .v.v...

Cung cấp và lắp đặt biến tần tiết kiệm điện chon máy nén trong ngành bia, nước giải khác, thực phẩm .v.v...

 

 

 

/