RCBO

Áp tô mát chống dòng rò có bảo vệ quá tải/ RCBO
Bảo vệ quá tải và chống dòng rò
Tiêu chuẩn: IEC 61009-1, IEC 61009-2-2
Điện áp định mức Un: 230/240VAC, 50/60Hz

 

RCBO 1P+N 6KA

 

 

Số cực

Dòng định mức (A)

Dòng rò (mA)

Mã Hiệu

1P+N

6

30 mA

5SU9356-1KK06

10

5SU9356-1KK10

16

5SU9356-1KK16

20

5SU9356-1KK20

25

5SU9356-1KK25

40

5SU9356-1KK40

63

5SU9356-1KK63

RCBO 1P+N 10KA

 

 

Số cực

Dòng định mức (A)

Dòng rò (mA)

Mã Hiệu

1P+N

63

100 mA

5SU9404-1KK40

 

RCBO 1P+N 4.5KA

 

 

Số cực

Dòng định mức (A)

Dòng rò (mA)

Mã Hiệu

1P+N

6

30 mA

5SU1353-1KK06

10

5SU1353-1KK10

16

5SU1353-1KK16

20

5SU1353-1KK20

25

5SU1353-1KK25

32

5SU1353-1KK32

40

5SU1353-1KK40

1P+N

6

300 mA

5SU1653-1KK06

10

5SU1653-1KK10

16

5SU1653-1KK16

20

5SU1653-1KK20

25

5SU1653-1KK25

32

5SU1653-1KK32

40

5SU1653-1KK40

RCBO 1P+N 6KA

 

 

Số cực

Dòng định mức (A)

Dòng rò (mA)

Mã Hiệu

1P+N

6

30mA

5SU1354-1KK06

10

5SU1354-1KK10

16

5SU1354-1KK16

20

5SU1354-1KK20

25

5SU1354-1KK25

32

5SU1354-1KK32

40

5SU1354-1KK40

 

 

/