Hệ thống điện trung - hạ thế

- Tư vấn thiết kế thi công hệ thống điện lên đến 35kV.

- Thi công lắp đặt phòng điện trung thế, tủ hợp bộ 24kV trong nhà RMU - Trạm ngầm ngoài trời - Trạm Kios.

- Thiết kế thi công lắp đặt trạm biến áp trong nhà.

- Thiết kế thi công lắp đặt máy phát điện, busway, tủ hòa đồng bộ, ATS, hệ thống thang máng cáp, cáp điện.

- Thiết kế thi công hệ thống chiếu sáng nhà xưởng, chiếu sáng khung viên nhà ...

/