CÔNG TY TNHH AB MAURI

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điện bao gồm: Hệ thống MV ngầm, Thiết bị chuyển mạch MV RMU, 2x2000KVA, máy biến áp 1x2500KVA, máy phát 0Ø2x2000KVA, ATS, MSB, MDB, PMS, hệ thống thang cáp & cáp.

CÔNG TY TNHH MASAN HẬU GIANG - NHÀ MÁY BIA SƯ TỬ TRẮNG

Thiết kế cung cấp hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống xử lý nước thải bao gồm MCC, PLC, HMI, SCADA

NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM

NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM