CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG FEED

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điện bao gồm: Hệ thống MV ngầm, Thiết bị chuyển mạch MV RMU, 1x 3000KVA, máy biến áp 1x4000KVA, MSB 6300A, MDB, PMS, hệ thống thang cáp và cáp.

/